آمافوند، انجمن ایتالیایی شرکت های تولید کننده ماشین آلات، تاسیسات، کوره و محصولات صنعت ریخته گری است. این انجمن به ابتکار گروهی از متخصصین و مهمترین متصدیان این صنف در سال 1946 تاسیس و در حال حاضر در بر گیرنده شایسته ترین  شرکت های متخصص در تاسیسات و ماشین آلات ریخته گری، کوره های صنعتی و ذوب و تولیدات ریخته گری می‌باشد. همکاری بین شرکت های مهم ایتالیایی و کارخانه‌جات اصلی ریخته گری و ذوب محلی باعث بوجود آمدن تبادل اشتراکی تجربیات و انگیزه برای بهینه سازی محصولات و ماشین آلات این صنعت شده است. از اصولی ترین ویژگی های تاسیسات و ماشین آلات ریخته گری این گروه می‌توان به سطح تکنولوژیک و فنی پیشرفته، انعطاف پذیری و تنوع در تولید و رابطه عالی میان کیفیت و قیمت اشاره کرد.

این اعضا در چهار گروه اصلی دسته بندی می‌شوند:

 1. محصولات
 2. ماشین آلات و تاسیسات صنعتی
 3. کوره های ذوب و عملیات حرارتی
 4. ماشین آلات و لوازم ریخته گری

آمافوند همچنین عضو و از موسسین کمیته اروپایی Cemafon (از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری) است و در حال حاضر، تولیدات اعضا این انجمن به سبب کیفیت بالا و رعایت استانداردهای بالای صنعتی، در ایتالیا و سایر کشورهای جهان پخش و مورد استفاده قرار گرفته اند. این انجمن با هدف هماهنگی، حمایت و ترویج منافع اقتصادی و فنی ماشین آلات و محصولات ریخته گری و به طور کل ارائه دهندگان صنایع متالورژی فعالیت می‌کند.

انجمن ارزش ها

AMAFOND, attraverso la Rappresentanza degli interessi collettivi che esprime, richiama alcuni

ارزش های مشترک اساسی که ارزش افزوده تداعی ایجاد می کند و دلیل با هم بودن است.

منشور ارزش های اخلاقی آمافوند اهداف متعددی دارد:

در خدمت ایجاد ارزش های مشترک آشکار است.
ارزش های شرکت را قرض می گیرد و آنها را در یک سیستم انجمنی رد می کند.
از میان بسیاری از ارزش‌های ممکن، ارزش‌هایی را انتخاب می‌کند که می‌توانند در میان‌مدت درازمدت به جای فوری، همراهی کنند.
از طریق یک روش مقایسه مشترک ساخته شده است و زنجیره ارزش مرتبط بودن را نشان می دهد.
کارآفرینان به عنوان بخشی از AMAFOND، متعهد می شوند که در تمام رفتارهای حرفه ای و انجمنی خود، پیامدهای آن را بر کل بخش در نظر بگیرند.

به عنوان کارآفرینان، آنها متعهد هستند:

 • اجرای کامل قوانین و قراردادهای کاری؛
  رفتار منصفانه با همکاران خود، حمایت از رشد حرفه ای آنها و حفظ ایمنی در محل کار؛
  اتخاذ نگرش منصفانه و صحیح نسبت به مشتریان، تامین کنندگان و رقبا؛
  حفظ روابط الهام گرفته از انصاف و صداقت؛
  احترام به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هر گونه آلودگی؛
  برای تضمین یک محصول با بالاترین کیفیت.

به عنوان همکاران، آنها متعهد هستند:

 

 

شرکت در زندگی اجتماعی؛
مشارکت در انتخاب های انجمنی با یکپارچگی و استقلال کامل؛
رعایت تکنیک های فروش یا ارتباطی که از تحقیر همکاران رقیب جلوگیری می کند.
شفافیت مالی – قوانین پرداخت مشتری / تامین کننده؛
نگرش احترام متقابل؛
تشویق به ورود شرکت های دیگر، ابزار ارتباط و نه تقابل.