از سال ۱۹۴۶ منافع اقتصادی و فنی بخش ماشین‌آلات و محصولات ریخته‌گری را ترویج می‌کند انجمن تأمین‌کنندگان ریخته‌گری ایتالیا با انجمن آشنا شوید

AMAFOND

آمافوند انجمن تأمین‌کنندگان ریخته‌گری ایتالیا است که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد و نقطه مرجعی برای اپراتورهای این بخش است و خدمات فنی، نظارتی، اقتصادی و قانونی ارایه می‌دهد. آمافوند هم‌چنین یکی از اعضای موسس سمافون (Cemafon) کمیته اروپایی تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات ریخته‌گری است.

بخش اخبار

1.
گردهم‌آوردن تمامی شرکت‌ها یا مجموعه شرکت‌های علاقه‌مند برای بحث در مورد موضوعات مشترک موردعلاقه.
2.
نمایندگی‌کردن به نیابت از شرکت‌های عضو در وزارت‌خانه‌ها، موسسات، نهادهای ملی و بین‌المللی.
3.
حمایت‌کردن از دانش و انتشار بیشتر تکنیک‌های بخش و محصولات تولیدشده توسط شرکت‌های عضو، هم‌چنین
ترویج نمایشگاه‌ها و کنوانسیون‌ها در ایتالیا و خارج از کشور.

 

4.

توسعه‌دادن آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق انتشار کتاب‌چه‌های راهنما، سازماندهی و مدیریت دوره‌های آموزشی
و ترویج کلیه اشکال همکاری شرکت‌های وابسته با دانشگاه‌ها و موسسات فنی و مدارس حرفه‌ای.

NETWORK

1 2 18 19